Blog nawodnienia

 1. Nawadnianie deszczownią rurową

  Deszczownie rurowe

  Korzyści wynikające z zastosowania systemu rurowego:
  • szybkie i równomierne nawadnianie na każdym rodzaju gleby,
  • możliwość adoptacji do pól o różnych obszarach, kształtach i położeniu,
  • niskie ciśnienie robocze - niskie koszty eksploatacji, system powszechnie stosowany i godny zaufania,
  • bardzo lekkie elementy łatwe do montażu, łatwe do przemieszczania,
  • bardzo prosty system do kontroli ilości zużywanej wody,
  • mała wrażliwość na działanie siły wiatru.

  Metody nawadniania:

  Read more »
 2. Systemy nawadniające dla rolnictwa

  Systemy nawadniające dla rolnictwa

  Podlewanie terenów rolnych

  Jeśli dojdziemy do wniosku, że deszczowanie pól jest niezbędne w naszym gospodarstwie musimy najpierw obliczyć ile wody musimy przeznaczyć na nasze pola. W naszych warunkach klimatycznych zużycie wody powinno wahać się od 900 do 1500 m3/ha w ciągu całego sezonu wegetacji. Zależy to od rodzaju gleby, uprawy i warunków klimatycznych w ciągu sezonu wegetacji. Podczas jednego cyklu zużywa się przeciętnie od 150 do 250 m3/ha co odpowiada 15 do 25 mm opadu deszczu.


  -----------
  Rodzaj urządzenia Wydatek wody m3/h Maksymalna długość pola
  Read more »
 3. System przeciwprzymrozkowy

  System przeciwprzymrozkowy

  Przeciwmrozowe deszczowanie sadów


  Występujące w ciągu ostatnich lat przymrozki wiosenne zmniejszyły w większym lub mniejszym stopniu plony w sadach. Wytrzymałość roślin sadowniczych na przymrozki jest nie tylko cechą gatunkową (nawet odmianową), ale zależy także od stopnia rozwoju pąków kwiatowych. Kwiatostany w fazie zielonego pąka wytrzymują spadki temperatury do -3oC, w fazie różowego pąka do -1,5oC, w początkowym okresie kwitnienia do -1oC, a w pełni kwitnienia do -0,5oC. W ubiegłym roku straty w sadach spowodowane przez przymrozki wiosenne były bardzo duże, ponieważ znaczne spadki temperatury (-5oC/-7oC) wystąpiły w okresie najbardziej niebezpiecznym dla fazy rozwojowej drzewa (tuż po kwitnieniu). Straty w plonach z tego powodu wyniosły 80-90%. Producenci prowadzący intensywne uprawy sadownicze nie mogą sobie pozwolić, aby plony w ich sadach uzależnione były od warunków pogodowych. Wobec rosną

  Read more »
 4. Linia Kroplująca

  Linia Kroplująca

  Linia kroplująca lublin

  Linie kroplujące

  Stosowane w nawodnieniach terenów zielonych iak i również mają szerokie zastosowanie w rolnictwie nap. do nawadniania malin, sadów. Linie kroplujące posiadają nominalną grubość ścianki 1,2 mm i średnicę 16 lub 20 mm.

  Linie kroplujące generalnie dzieli się na: - linie z kompensacją ciśnienia, - linie bez kompensacji ciśnienia. Linie bez kompensacji ciśnienia posiadają rozstawę kroplowników od 33 do 100 cm i wydatek z kroplownika 1,5 l/h, 4,1 l/h. Długości ciągów dla linii bez kompensacji ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm w zależności od pochyłośc

  Read more »
AQUA GARDEN 2017