Deszczownie rurowe

Korzyści wynikające z zastosowania systemu rurowego:
  • szybkie i równomierne nawadnianie na każdym rodzaju gleby,
  • możliwość adoptacji do pól o różnych obszarach, kształtach i położeniu,
  • niskie ciśnienie robocze - niskie koszty eksploatacji, system powszechnie stosowany i godny zaufania,
  • bardzo lekkie elementy łatwe do montażu, łatwe do przemieszczania,
  • bardzo prosty system do kontroli ilości zużywanej wody,
  • mała wrażliwość na działanie siły wiatru.





Metody nawadniania:

         
ECHNIKA CAŁKOWITEGO POKRYCIA Ciągi rur ze zraszaczami pozostają na stałym miejscu przez cały okres wegetacji roślin. Funkcjonowanie poszczególnych ciągów odbywa się przy pomocy trójników z zasuwami umieszczonych na początku każdego ciągu.      TECHNIKA CZĘŚCIOWEGO POKRYCIA

Ciągi rur wraz ze zraszaczami są montowane na początku każdego sezonu. Pojedyncze ciągi lub grupy są przenoszone na inne fragmenty pól. zraszacz: o solidnej konstrukcji, pojedynczej strudze, niepodatnej na wiatr umożliwiającej dużą równomierność pracy. rura zraszacza: długości 6 m z gniazdem zraszacza. Wykonana z cienkościennej stali ocynkowanej jako wzdłużnie spawana. Każda rura 6 m waży poniżej 10 kg. Pierścień zamykający powoduje zablokowanie rury. trójnik z belką stabilizującą: wykonany jako odlew aluminiowy. Pozwala na dokonywanie zmian pozycji bez przerw w pracy systemu. Zapewnia absolutną integralność wodoszczelną przy zmianach położenia rury. belka stabilizująca: długość od 0,4 do 0,8m. Zapewnia stabilność urządzenia podczas pracy.